Új esemény Jelenleg folyó események

2013.09.14 17:28

I.Várható események és már folyó események: Zsidó ünnep

a megtérés és a bűbánat ünnepe. Egész Szeptemberben.

A mindenható Istennel való kapcsolat rendezésének hónapja.

Tekintettel a Nyári szabadosságokra is.

II. Iskola Szeptembertől.

III. Október 23 Magyar ünnep Magyar forradalom és Szabadságharc.

Megemlékezés.

 

Részlet a https://shalom.shp.hu/hpc/web.php?a=shalom&o=az_ur_unnepei_jK7  oldalról.

 Szukkoth: 

Szeptember 18. estétől - 25. estéjéig tart. 


"Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát; a te orcádnak 
világosságánál jár ez, oh Uram!" (Zsoltár 89:16.) 

5774. Rós Hasana Ünnepén 

A 3Mózes 23:23-tól ezt olvassuk a Bibliában. 

"Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván: 
Szólj Izrael fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, egybegyülekezéssel. 
Semmi robota munkát ne végezzetek, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak."
 

A "tűzáldozattal" .áldozzatok szó héber nyelven; qárab. 
Jelentése: Közeledik (valamely személy vagy időpont), közelebb jön, felvonul, (csatára) készül, közel visz, odavisz, közel v. magához enged, elé visz (ügyet), összerak, elmozdít, eltávolít. 

A szó kifejezi a kürtzengés lényegét; ami egy olyan eseményt jelent be, mely egy egész közösség számára rendkívüli fontosságal bír. Ilyen fontos esemény Isten jelenléte. Bejelentés az ember részéről is, hogy most találkozásra kész Istennel, ebben a kijelölt időben közelségére számít, és amennyiben bármi problémát elé visz, az Örökkévaló Isten eltávolítja az útban levő akadályokat...